Postavitev umetnih dreves z vgrajenimi kamerami za nadzor