Dobrodošli

Kot podjetnik Urban Zajc, s. p., sem začel poslovati oktobra 2001, pozneje, v letu 2007, pa se je podjetje preoblikovalo v družbo Urban Zajc, d. o. o.

Glavni predmet poslovanja podjetja je vzdrževanje tehnične infrastrukture. Kot ekipa usposobljenih strokovnjakov se ukvarjamo predvsem z montažo kovinskih konstrukcij z antikorozijsko zaščito (AKZ) na prostem. Specializirani smo za barvanje, pleskanje, protipožarno, vremensko in protikorozijsko zaščito različnih konstrukcij na prostem, baznih postaj, storitev mobilne telefonije in spremljajoče infrastrukture (nosilne konstrukcije, ohišja …). Uspešno večletno poslovno sodelovanje s Heliosom Ljubljana nam omogoča dodatno strokovno svetovanje in uporabo visoko kvalitetnih barv, to pa je eden od ključnih elementov pri našem poslovanju.

V zadnjih petih letih poslovanja smo za naročnika Elektro Slovenija, d. o. o., uspešno izvedli popolno obnovo protikorozijske zaščite različnih daljnovodov (glej potrdilo o referencah …). Pri tem poslovnem sodelovanju sta prišli do izraza predvsem naša strokovnost in kakovost pravočasno opravljenih del, ob tem pa je pomembna tudi konkurenčnost, saj smo bili večkrat izbrano podjetje med številnimi ponudniki na javnih razpisih.

Zavedamo se, da sta pri našem delu poleg kakovosti zelo pomembna tudi hitro odzivanje na naročnikove zahteve in usposobljenost za delo v težkih in nevarnih pogojih (visoke gradnje, visoka električna napetost, spremenljive vremenske razmere …). Da bi to lahko dosegali, v podjetju združujemo specifična znanja in imamo tudi ustrezna potrdila.

Za naročnika Mobitel, d. o. o., in naročnika Tušmobil, d. o. o., smo v zadnjih štirih letih postavili več kot 200 baznih postaj za GSM telefonijo in uspešno opravili sanacijska dela in barvanje antenskih konstrukcij stolpov in elektroinštalacij, kabliranje ter sečnjo in urejanje baznih postaj (višinska dela nad 10 m; glej potrdilo o referencah …).

Za naročnika TDI, d. o. o., pa izvajamo popolno zamenjavo alarmnih sistemov na območju celotne Slovenije (zamenjava starega alarmnega sistema z gradnjo novega; priloga slike, prek 800 objektov) – investitor je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Menimo, da bo s sodelovanjem z nami vaša družba pridobila kakovostnega in zanesljivega partnerja pri vzdrževanju vaše infrastrukture, saj svoje delo, kot je razvidno tudi iz priloženih referenc, opravljamo kvalitetno, v dogovorjenih rokih in s polno mero odgovornosti.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Za vse dodatne informacije in morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 051/ 645 800 ali na elektronskem naslovu: urban.zajc@gmail.com.

Delavnica

Vozila